Sıhhi Tesisat

Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun

  Sıhhi tesisat, yaşam alanlarında kullanılan temiz suyun kolay ulaşılabilir olması için borular yardımıyla taşınmasını sağlar. Sıhhi tesisat sistemleri için, yaşama alanlarının inşası esnasında döşenen mekanik tesisatın en önemli aksamıdır denilebilir.

  Binaların can damarları olarak da bilinen tesisat sistemleri, bir binanın işlevselliğini ortaya koyar. Özellikle sıhhi tesisat sistemleri hem temiz suyun sağlıklı bir şekilde kullanım yerlerine kadar iletilmesini hem de kirli ve pis suların toplanarak bina dışına çıkarılmasını sağlamalıdır. Bu sebeple sıhhi tesisat sistemleri mutlaka doğru projelendirme ve kurulum aşamasından geçmelidir. Aksi halde, binaların su kullanımlarında önemli problemler oluşabilir.

  Su ve su ile ilgili olan her şey insan sağlığı ile de doğrudan ilgilidir. Suyun taşınması da bu nedenle insan sağlığı açısından doğrudan etkilidir. Bu nedenle sıhhi tesisat kurulumu yapılırken mutlaka temiz su tesisatında  kullanılan borular kullanım amacına uygun, su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayanıklı malzemelerden yapılmasına dikkat edilmelidir. Daha önceleri kullanılan pik borular zamanla aşınma ve paslanmaya maruz kalıyorlardı. Pik borular bu özellikleri nedeniyle artık sadece üst yapı tesisatlarında tercih ediliyor. Yine daha önceleri tesisat kurulumunda sıklıkla kullanılan asbest çimento borular da yine sağlığı tehdit eden kanserojen yapısından dolayı yerini yeni nesil plastik borulara bıraktı. Suyun taşınmasındaki hijyen koşullarının sağlanmaması durumunda, temiz kullanım suları insan sağlığına ciddi zararlar verebilir. Bu sebeple, istenen su kalitesinin tesisat hammaddesinin özellikleriyle, suyun yapısıyla, montaj özellikleriyle ve işletme şartlarıyla bir bütün olarak sağlanması gerekmektedir.

  Sıhhi Tesisatlar Kurulurken Nelere Dikkat Edilmelidir?

  Sıhhi tesisat kurulumu yapılırken mutlaka planlı olunmalıdır. Bu nedenle tesisat kurulumunun projelendirilmesinden konumlandırılmasına kadar her detay özenle hesaplanmalıdır. Projelendirme aşamasında mutlaka binanın kullanım amacı dikkate alınmalıdır. Her tesisat her binaya uygun olmayacağı gibi bazı durumlarda yanlış tesisat seçimi binaların kullanışlılığını engelleyebilir. Bu yüzden mutlaka sıhhi tesisat projelendirilmesi yapılırken yapıların ve yapılarda kurulacak bütün sistemlerin ön analizi titizlikle yapılmalı ve en kullanışlı olacak tesisat türü seçilmelidir. Bir yapının sıhhi tesisat projesi, mekanik düşünen bir akıl ile mimari düşünen bir aklın ortak planlanması ile daha başarılı olacaktır. Boruların taşınması, geçiş yerleri ve cihaz yerleşimleri konularında, başlangıçta alınacak doğru kararlar önem taşır. Bununla birlikte kabul edilebilir bir tesisat ömrü için su basıncı, izolasyon, dayanıklılık vb. kriterlerde dikkat edilerek uygun boru ve donatım malzemelerin seçilmesi gerekir.

  Whatsapp Chat
  Gönder